Photo by Stuart Chape

Lomiga a te Pahefika

Fakalapotopotoga I loto o te Pahefika kua pahia ke fakahalahalau na fakamaumauga

Federated States of Micronesia

Fiji

New Caledonia

Palau

Papua New Guinea

Samoa

Solomon Islands

Tonga

Vanuatu

Wallis and Futuna