Photo by Stuart Chape

Tino lomi, faka'paa kae fakatau atu a tusitusiiga i te Pasefika

Fapotopotoga i loto i te Pasefika, kolaa ko oti ne fakatalia ke mafai ne latou o ‘lomi, faka’paa kae fakatau atu a tusitusiiga/fakamatalaaga mo fuainumela kesekese.

Federated States of Micronesia

Fiji

New Caledonia

Palau

Papua New Guinea

Samoa

Solomon Islands

Tonga

Vanuatu

Wallis & Futuna